نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دارای 6 گروه آموزشی شامل حسابداری، اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی و ...

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دارای 6 گروه آموزشی شامل حسابداری، اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی و ...


در نود و ششمین نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ 12/5/1353 با تشکیل رشتۀ حسابداری موافقت شد . این گروه با حضور آقایان دکتر نیک بخت وسلطانی به عنوان بنیانگذاران رشتۀ مزبور ، با پذیرش 38 دانشجو از طریق آزمون ورودی در نیمسال دوم ، رسماً فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.

در شهریور1355 آقایان وحیدی الیزه ای ، عالی ور ، حمزه ، نظریان و خانم غنیمی فرد نیز به عضویت گروه حسابداری درآمدند. با شروع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی تعدادی از اعضای هیأت علمی به دانشگاههای دیگر منتقل شدند و با انتقال آقای دستگیر از شاخۀ جنوبی به اهواز و پیوستن آقای جزایری ، اعضای گروه حسابداری مجموعاً به چهار نفر رسیدند. 

سابقه تاسیس گروه آموزشی حسابداری به سال 1353 باز می گردد. این گروه در همان سال با پذیرش دانشجو رسما فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر این گروه آموزشی در 3 مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به فعالیت خود ادامه می دهد.