نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم مدیر مسئولی مجله دانش و پژوهش حقوقی

حکم مدیر مسئولی مجله دانش و پژوهش حقوقی


حکم مدیر مسئولی مجله دانش و پژوهش حقوقی

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه  شهید چمران اهواز

جناب آقای دکتر ملائکه پور شوشتری عضو هئیت علمی گروه حقوق مدیر مسئول مجله دانش و پژوهش حقوقی منصوب گردید متن  نامه

به استناد نامه شماره 28402 / 28 / 3 / 97مورخ 97/4/30 رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی  و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 97/8/13، جناب عالی به عنوان مدیر مسئول مجله "دانش و پژوهش حقوقی" انتخاب می شوید. از خداوند متعال توفیق روزافزون برای حضرتعالی مسئلت می نماید.