نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آموزشی دانشکده

جلسه شورای آموزشی دانشکده


جلسه شورای آموزشی دانشکده

جلسه شورای آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ 17/9/93 با حضور آقای دکتر کاشفی پور معاونت محترم آموزشی دانشگاه ، دکتر پارسا مدیر گروه دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه و همچنین ریاست دانشکده و مدیران گروههای آموزشی در دفتر رئیس دانشکده برگزار می شود