نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سخنرانی معاون وزیرکار و رفاه اجتماعی

جلسه سخنرانی معاون وزیرکار و رفاه اجتماعی


جلسه سخنرانی معاون وزیرکار و رفاه اجتماعی

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر طائی معاون محترم وزیر کار و رفاه اجتماعی در روز چهارشنبه مورخ 27/8/94 ساعت 8:30 در سالن سمینار دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی ببرگزار می گردد. عنوان سخنرانی : توانمد سازی ، اشتغال،کارآفرینی (طرح دانشجویی تاک) از علاقمندان دعوت می شود در این سخنرانی شرکت نمایند.