نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سخرانی بررسی عملکرد لایحه هدفمند کردن یارانه توسط آقای دکتر احمد توکلی

جلسه سخرانی بررسی عملکرد لایحه هدفمند کردن یارانه توسط آقای دکتر احمد توکلی


جلسه سخرانی بررسی عملکرد لایحه هدفمند کردن یارانه توسط آقای دکتر احمد توکلی

با حضور دکتر مروتی و ریاست محترم دانشکده و هیئت علمی دانشکده و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ارایه ی مطالب و دیدگاههای خود پرداخت در پایان جلسه به پرسشهای موجب پاسخ داده شد.