نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری آقای عبدالله زینی وند

جلسه دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری آقای عبدالله زینی وند


جلسه دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری آقای عبدالله زینی وند

جلسه دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری آقای عبدالله زینی وند در روز دوشنبه 11/11/89 ساعت 11 در سالن سمینار دانشکده برگزار می گردد.