نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آشنایی با فعالیتهای حوزه پژوهش(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

جلسه آشنایی با فعالیتهای حوزه پژوهش(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)


جلسه آشنایی با فعالیتهای حوزه پژوهش(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

احتراما به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه می رساند جلسه آشنایی با سیاستها و فعالیتهای  حوزه پژوهش و فناوری در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 24 آبان ماه در سالن شهید مطهری دانشکده علوم برگزار می شود. بدینوسیله ازتمام دانشجویان تحصلات تکمیلی دعوت می شود در این جلسه شرکت فرمایید.مباحث این جلسه در حوزه های امور پژوهشی و اخلاق پژوهش، ارتباط با سازمانها و صنایع، مرکز رشد فناوری و شرکتهای دانش بنیان، تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات اطلاعاتی و کتابخانه مرکزی خواهد بود.