نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جایزه ملی نخبگان(دانشجویان ارشد ودکتری)

جایزه ملی نخبگان(دانشجویان ارشد ودکتری)


جایزه ملی نخبگان(دانشجویان ارشد ودکتری)

  دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز جهت کسب اطلاعات و استفاده از جایزه ملی نخبگان(جایزه شهید احدی) به آدرس زیر مراجعه نمایید.