نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام بیمه تکمیلی

ثبت نام بیمه تکمیلی


ثبت نام بیمه تکمیلی

          با سلام، احتراماً با عنایت به مراجعات و درخواست­های مکرر برخی همکاران که به هر دلیل موفق به ثبت درخواست استفاده از خدمات بیمه تکمیلی در فراخوان­های قبلی (نامه­های شماره 8156 مورخ 10/02/1396و10897 مورخ 18/02/1396به­ طور پیامکی و 14792مورخ 21/02/1396) نشده­اند و با عنایت به موافقت مسئولین محترم دانشگاه و پرداخت بخشی از سرانه حق بیمه مستخدمین دانشگاه و نیز مذاکرات به عمل آمده با شرکت بیمه­ گر به این وسیله استدعا دارد دستور فرمایید متقاضیان جدید استفاده از خدمات مزبور اعم از اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی ضمن توجه به نکات ذیل و با مراجعه به سایت رسمی دانشگاه با انتخاب گزینه سامانه­ ها، در قسمت «ثبت نام بیمه تکمیلی» نسبت به ثبت مشخصات خود و افراد تحت تکفل در فاصله زمانی چهارشنبه 26/7/96 لغایت سه­شنبه 2/8/96 اقدام نمایند. اضافه می­نماید که شرایط و تسهیلات قرارداد بیمه تکمیلی و سرانه حق بیمه به استثنای موارد ذیل مطابق قرارداد منعقده بین دانشگاه و شرکت بیمه البرز می­باشد.

نکات قابل توجه حسب اعلام مکتوب شرکت بیمه­گر:

- سقف خدمات دندانپزشکی قابل استفاده برای متقاضیان جدید 2/500/000 ریال است.

- خدمات دندانپزشکی شامل والدین افراد متقاضی نمی­شود.

- در صورت نرسیدن تعداد متقاضیان به 800  نفر، اجباراً دوره­های انتظار 3 ماهه جهت انجام اعمال خاص و 6  ماهه جهت زایمان توسط شرکت بیمه­گر در نظر گرفته خواهد شد.

- عضویت متقاضیان از آبان­ماه سال جاری تا پایان قرارداد (31/1/97) اعتبار دارد و هیچ­گونه هزینه درمانی قبل از زمان ثبت نام از طرف شرکت بیمه­گر پذیرفته نمی­شود.                            

* بدیهی است مهلت منظور شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

٢٤ / ٠٧ / ١٣٩٦امضاء نامه

اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال