نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام بورس مرحبا اتحادیه اروپا

ثبت نام بورس مرحبا اتحادیه اروپا


ثبت نام بورس مرحبا اتحادیه اروپا

ثبت نام در پروژه مرحبا در چارچوب طرح اراسموس موندس از 3 دی ماه آغاز و تا 19 بهمن ادامه دارد .
متقاضیان ثبت نام در این طرح می توانند به نشامی الکترونیکی زیر مراجعه نمایند.


http://www.usc.es/marhaba