نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری آغاز شد

ثبت نام المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری آغاز شد


ثبت نام المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری آغاز شد

 

ثبت نام المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری آغاز شد

 

علاقه مندان که در سال سوم یا سال چهارم تحصیلی هستند می توانند برای ثبت نام به گروه های مربوطه مراجعه نمایند

 

تاریخ امتحان: بهمن ماه 1397

  برای  ثبت نام به دفترکارشناسان  گروه ها مراجعه شود.

-  برخی از امتیازات برگزیدگان المپیاد علمی در مرحله نهایی

 

نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضی دریافت بورس دکتری خارج از کشور باشند، می توانند برای تشکیل پرونده با رعایت ضوابط و معرفی مرکز المپیاد به اداره بورس مراجعه نمایند.

 

نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.