نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت سفارش کتاب در نمایشگاه کتاب تهران

ثبت سفارش کتاب در نمایشگاه کتاب تهران


ثبت سفارش کتاب در نمایشگاه کتاب تهران

??با توجه به  در پیش بودن نمایشگاه تهران  و با توجه به نیاز اساتید و دانشجویان به منابع جدیداز شما تقاضا می گردد نسبت به معرفی و سفارش کتاب جدید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.??
اساتید و دانشجویان محترم تا تاریخ 1396/02/09 درخواستهای خود رابه خانم جوادی - کتابخانه دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی - تحویل دهند


یا اینکه بصورت مستقیم سفارش دهند
                          لینک ثبت سفارش کتاب