نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت درخواست متقاضیان مهمانی 97-96

ثبت درخواست متقاضیان مهمانی 97-96


ثبت درخواست متقاضیان مهمانی 97-96

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

 دانشجویان متقاضی میهمان می توانند از طریق سامانه جامع امور دانشجویان به آدرس ذیل:

http://portal.saorg.ir

درخواست خود را ثبت نمایند.

زمان ثبت درخواست متقاضیان از اول اردیبهشت لغایت 31 اردیبهشت

می باشد. بدیهی است زمان مذکور قابل تمدید نمی باشد.

اداره  کل خدمات آموزشی دانشگاه ~