نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت، بارگذاری و شناسه رهگیری در ایرانداک

ثبت، بارگذاری و شناسه رهگیری در ایرانداک


ثبت، بارگذاری و شناسه رهگیری در ایرانداک

??قابل توجه دانشجویان #تحصیلات_تکمیلی??
دانشجویان حائز شرایط فارغ التحصیلی می بایست  قبل از مراجعه و تحویل پایان نامه خود به کتابخانه مرکزی دانشگاه،  به سامانه پایان نامه/رساله sabt.irandoc.ac.ir مراجعه و اطلاعات و فایل تمام متن پایان نامه خود را ثبت، بارگذاری و شناسه رهگیری دریافت کنند. دریافت شناسه رهگیری به منزله ثبت پایان نامه در سامانه است. پس از  ثبت و پذیرش ایرانداک (حدودا 48 ساعت ) جهت تحویل پایان نامه خود به کتابخانه مرکزی بخش پایان نامه ها مراجعه کنند. ارائه شناسه رهگیری به مسئول بخش در هنگام تحویل پایان نامه الزامی است.