نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکمیل اطلاعات پژوهشی در سامانه RMS

تکمیل اطلاعات پژوهشی در سامانه RMS


اساتید محترم دانشکده اقتصاد و عوم اجتماعی

تکمیل اطلاعات پژوهشی در سامانه RMS

احتراماً، باعنایت به فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری سال 1397 و لزوم دسترسی به آخرین اطلاعات پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی (مقالات چاپ شده در مجلات، طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته، کتب و اختراعات) جهت انتخاب پژوهشگران برتر، خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم رسانده شود، حداکثر تا تاریخ 02/09/1397 نسبت به ثبت فعالیت های پژوهشی از طریق سامانه RMS اقدام نمایند.

لازم به ذکر است فقط اطلاعات ثبت شده از طریق سامانه مذکور مورد بررسی قرار  می گیرند.