نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تودیع و معارفه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

تودیع و معارفه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


تودیع و معارفه معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

طی مراسمی با حضور اعضای شورای تحصیلات تکمیلی تاریخ 20/11/1394 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید دکتر پژمان محمدی به عنوان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معارفه و همچنین از زحمات و تلاشهای دکتر مهدی نداف معاونت قیلی تقدیر گردید.