نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با معاونت پژوهش

تماس با معاونت پژوهش


آدرس پستی معاونت پژوهشی دانشکده : اهواز ،بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،کدپستی 6135793113  

 شبکه اجتماعی : http://instagram.com/eco.scu
-------------------------------------------------------------------------------------------
فکس دانشکده  : 33226533 - 061
شماره  تماس معاون پژوهش:06133226539
شماره داخلی معاون پژوهش : 4403
کارشناس امورپژوهشی و تحصیلات تکمیلی :  مهندس عیسی جعفری 4409
متصدی پژوهشی خانم عذاری اهوازی  :  4501
واحد های تابعه
 مرکز کامپیوتر:  4409
کتابخانه دانشکده :4407