نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال اول 93-92، انتخاب واحد ،

تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال اول 93-92، انتخاب واحد ،


تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال اول 93-92، انتخاب واحد ،

قابل توجه دانشجویان گرامی: در زمان های اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. انتخاب واحد: http://reg.scu.ac.ir/login.asp