نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری امتحانات پایان ترم

تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری امتحانات پایان ترم


تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری امتحانات پایان ترم

تقدیر و تشکر از دست اندرکاران برگزاری امتحانات پایان ترم

کارشناس محترم آموزش سرکار خانم فرزام،مسئولین محترم رشته ها سرکار خانم ها مزاری،بندری،محقق،نوذری،میری،طالقانی،بحرینی،اسفندیاری و همکاران محترم گروه ها سرکارخانم آصفی، عزیزی،صمدی و نریمیسا و مسول محترم مرکز کامپیوتر جناب آقای مهندس جعفری

 

با توجه به پایان برگزاری امتحانات بر خود لازم می دانم از زحمات و فعالیت های پرکارتان طی دوره ی سخت امتحانات در روز های گرم تابستان و ماه مبارک رمضان تشکر،قدردانی و سپاس گذاری نمایم.امید است با همکاری شما عزیزان در خدمت به علم و دانش بیش از پیش موفق باشیم.

سیدمحسن آل سیدغفور معاون آموزشی دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی