نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر نرم افزار کتابخانه و ثبت نام مجدد اعضاء

تغییر نرم افزار کتابخانه و ثبت نام مجدد اعضاء


تغییر نرم افزار کتابخانه و ثبت نام مجدد اعضاء

احتراماً با توجه به تغییر نرم افزار کتابخانه به نرم افزار آذرسا ضرورت دارد تمامی اعضا ارجمند هیات علمی و کارمندان محترم دانشگاه (رسمی، پیمانی و قراردادی) جهت عضویت در کتابخانه مرکزی و کتابخانه دانشکده ها به آدرس elib.scu.sc.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام و ایجاد نام کاربری و رمز عبود جهت ارسال درخواست عضویت اقدام نمایند. همه اعضا محترم هیات علمی و کارمندان دانشگاه ه قبلا عضو کتابخانه شده اند جهت استفاده از امکانات جیدید نرم افزاری کتابخانه باید دوباره برای ثبت نام و عضویت اقدام نمایند. در صورت مشاهده مشکل هنگام ثبت نام، با شماره های 5009 و یا 5010 کتابخانه مرکز ی تماس بگیرید.