نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر روز امتحان سه شنبه

تغییر روز امتحان سه شنبه


تغییر روز امتحان سه شنبه

قابل توجه دانشجویانی  که روز سه شنبه 95/10/21  امتحان دارند می رساند. کلیه امتحانات عینا در همان ساعت به روز شنبه 95/10/25 برگزار می گردد.