نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تخفیف بلیطهای پرواز ترکیش ایر

تخفیف بلیطهای پرواز ترکیش ایر


تخفیف بلیطهای پرواز ترکیش ایر

                   
   تخفیف  بلیط پروزا های ترکیه از طریق معرفی نامه  دانشگاه شهید چمران  اهواز  
  اساتید کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز  می توانی د جهت تهیه بلیط اقدام نمایند

  اساتید و کارکنان و خانواده های محترم ایشان تخفیفات اکونومی  9%   بیزنیس کلاس 15%

دانشجویان :  اکونومی 9%  تخفیف

 ادرس : اهواز - کیانپارس خ وهابی  بین دو و سه غربی پلاک 195 مجتمع کسری  تلفن 33769203
مدیریت هواپیمایی ترکیه - دفتر اهواز