نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحویل کارت دانشجویی ورودی 94

تحویل کارت دانشجویی ورودی 94


تحویل کارت دانشجویی ورودی 94

تحویل کارت دانشجویی?? 17 لغایت 28 مهر همه روزه تعویض و گرفتن کارت دانشجویی ورودی های 94✅فیش پرداخت  بانکی کارت دانشجویی الزامی است. محل تحویل اداره آموزش دانشکده