نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحویل کارت دانشجویی

تحویل کارت دانشجویی


تحویل کارت دانشجویی

??اطلاعیه اداره آموزش??
??کارت دانشجویی??
دانشجویان عزیز جهت اخذ کارت دانشجویی خود از تاریخ شنبه 23/11/95 لغایت 1/12/95 از ساعت  10 الی 11:30 با در دست داشتن فیش واریزی 15 هزار تومانی بانک ملی به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

اداره آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز