نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دکتر صمدی هئیت علمی گروه مدیریت

تجلیل از دکتر صمدی هئیت علمی گروه مدیریت


تجلیل از دکتر صمدی هئیت علمی گروه مدیریت

تجلیل از دکتر صمدی هئیت علمی گروه مدیریت در تاریخ 13/9/89 با شرکت ریاست دانشکده . اعضاء گروه مدیریت و سایر اساتید دانشکده و همچنین دانشجویان و کارکنان دانشکده در سالن سمینار دانشکده برگزار گردید.