نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از آقای پیش بین عضو هئیت علمی گروه اقتصاد

تجلیل از آقای پیش بین عضو هئیت علمی گروه اقتصاد


تجلیل از آقای پیش بین عضو هئیت علمی گروه اقتصاد

تجلیل از آقای جهانمیر پیش بین عضو هئیت علمی بازنشسته گروه اقتصاد در تاریخ 6/10/89 در سالن سمینار با حضور ریاست دانشکده اعضائ گروه اقتصاد ،اعضاء هئیت علمی دانشکده، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید.