نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تأکید معاون وزیر کار بر افزایش فعالیت‌های اشتغالزا برای دانشجویان

تأکید معاون وزیر کار بر افزایش فعالیت‌های اشتغالزا برای دانشجویان


تأکید معاون وزیر کار بر افزایش فعالیت‌های اشتغالزا برای دانشجویان

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم افزایش فعالیت‌های اشتغالزا برای دانشجویان تأکید کرد. دکتر حسن طائی روز چهارشنبه 27 آبان ماه با حضور در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و شرکت در کارگاه آموزشی طرح دانشجویی تاک(کارآفرینی دانشجویان)گفت: در کسب‌وکارهای دانشجویی باید از الگوی تعاونی استفاده شود. وی افزود: دانشجویان می‌توانند با تشکیل تعاونی و انجام کارهای خدماتی دانشگاه محل تحصیل خود این الگو را تمرین کنند. معاون وزیر توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی به بحث تجاری‌سازی ایده‌های کارآفرینی اشاره کرد و گفت: درگذشته تجاری‌سازی تبدیل ایده به محصول بود اما اکنون تجاری‌سازی تبدیل ایده به ثروت و پول است. گفتنی است این کارگاه آموزشی با حضور دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.