نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97دانشگاه چمران

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97دانشگاه چمران


تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97دانشگاه چمران

 

قابل توجه کلیه واحدهای آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان، تاریخ اتتخاب واحد برای نیمسال دوم تحصیلی 98-97 به شرح زیر می باشد:

 

روز دوشنبه            ۹۷/۱۱/۱                 ورودی های ۹۵ و ماقبل

روز سه شنبه         ۹۷/۱۱/۲                  ورودی های ۹۶

روز چهارشنبه         ۹۷/۱۱/۳                  ورودی های ۹۷

 

دانشجویان نوورود نیمه دوم در تاریخ  ششم بهمن ماه مراجعه نمایند .