نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به مناسب هفته وحدت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار می کند

به مناسب هفته وحدت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار می کند


به مناسب هفته وحدت دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار می کند

توزیع  آش به مناسبت آغاز هفته وحدت میلاد پیامبر اکرم(ص)  و امام جعفر صادق علیه السلام

زمان روز سه شنبه 97/08/29  ساعت 9 صبح-  دانشکده اقتصاد

درآمد حاصل از فروش برای امور خیریه هزینه می شود