نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهینه سازی و ارتقاء سرعت شبکه کامپیوتری در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

بهینه سازی و ارتقاء سرعت شبکه کامپیوتری در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


بهینه سازی و ارتقاء سرعت شبکه کامپیوتری در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

اجرای پروژه ارتقاء سخت افزاری و بهنیه سازی، توسعه شبکه کامپیوتری که از  تیرماه آغاز شده بود به پایان رسید. یکی از مزایای این پروژه ارتقاء سرعت سیستم ها از سرعت 10/100 به 1G در دانشکده می باشد.