نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینار از پایان نامه دکترای اقتصاد

برگزاری سمینار از پایان نامه دکترای اقتصاد


برگزاری سمینار از پایان نامه دکترای اقتصاد

 برگزاری سمینار از پایان نامه 

  دکتری رشته اقتصاد با

موضوع"تأثیراصلاح قیمت حامل های انرژی برعملکرد اقتصاد کلان ایران : رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا"

 

به راهنمایی دکترفرازمند و دکترآرمن

ارائه دهنده : مجتبی قربان نژاد

تاریخ برگزاری : دوشنبه 12/7/95 ساعت 12

محل برگزاری : سالن سمیناردانشکده

دفترگروه اقتصاد