نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین المپیاد علمی – دانشجویی علوم سیاسی در دانشگاه شهید چمران

برگزاری اولین المپیاد علمی – دانشجویی علوم سیاسی در دانشگاه شهید چمران


برگزاری اولین المپیاد علمی – دانشجویی علوم سیاسی در دانشگاه شهید چمران

 

برگزاری اولین المپیاد علمی دانشجویی علوم سیاسی در دانشگاه شهید چمران

 

برای اولین‌بار در سطح دانشگاه‌های کشور المپیاد علمی دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه شهید 

چمران اهواز برگزار خواهد شد. مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه هدف از برگزاری این آزمون را

شکوفایی استعداد­ها و ایجاد حس رقابت علمی میان دانشجویان این رشته عنوان نموده و به نفرات

 اول این آزمون جوایز و امتیازاتی اعطاء خواهد شد.