نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه اعضاء هیأت علمی) کتابخانه مرکز ی و مرکز اسناد

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه اعضاء هیأت علمی) کتابخانه مرکز ی و مرکز اسناد


برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه اعضاء هیأت علمی) کتابخانه مرکز ی و مرکز اسناد


برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه اعضاء هیأت علمی) 

کتابخانه مرکز ی و مرکز اسناد

ردیف

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

  1.  

دسترسی آزاد به اطلاعات (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

دوشنبه 24 مهرماه96

14-12

  1.  

آشنایی با خدمات تأمین مدرک (اعضاء هیأت علمی)

ندا حمدپور

سه‌‌شنبه 25 مهرماه96

14-12

  1.  

آشنایی با نرم افزار EndNote و کاربرد آن (اعضاء هیأت علمی)

دکتر سید ساجدین موسوی

شنبه 29 مهرماه96

15-12

  1.  

شاخص‌های هدف‌گذاری و ارزیابی پژوهشی (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

یکشنبه 30 مهرماه96

14-12

  1.  

انتخاب نشریه برای چاپ مقالات علمی (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

یکشنبه 7 آبان‌ماه96

14-12

  1.  

آشنایی با سامانه غدیر و ثبت نام در سامانه (عضویت همزمان در سراسر کشور) (اعضاء هیأت علمی)

ندا حمدپور

سه‌‌شنبه 9 آبان‌ماه96

14-12

  1.  

مقایسه ساختاری، زبانی و بلاغی چکیده نویسی در فارسی و انگلیسی(1) (اعضاء هیأت علمی)

دکتر محمود ولیدی

‌شنبه 4آذر‌ماه96

14-12

  1.  

مقایسه ساختاری، زبانی و بلاغی چکیده نویسی در فارسی و انگلیسی(2) (اعضاء هیأت علمی)

دکترمحمود ولیدی

سه‌شنبه 7آذرماه96

14-12

  1.  

ارتباطات در نظام های دانشگاهی(اعضاء هیأت علمی)

دکتر حمید فرهادی راد

شنبه 25 آذرماه96

14-12