نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (دانشجویان) کتابخانمه مرکز و مرکز اسناد

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (دانشجویان) کتابخانمه مرکز و مرکز اسناد


برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (دانشجویان) کتابخانمه مرکز و مرکز اسناد

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (دانشجویان)

کتابخانه مرکز ی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران

ردیف

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

  1.  

Free Discussion ( 1 ) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

یزدان چوبساز

چهارشنبه 19 مهرماه 96

12-10

  1.  

آشنایی با نرم افزار پژوهیار (دانشجویان)

فرزانه قنادی‌نژاد

شنبه 22 مهرماه96

12-10

  1.  

Free Discussion ( 2 ) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

یزدان چوبساز

چهارشنبه 26 مهرماه 96

12-10

  1.  

نگارش پایان نامه (1) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

دکتر محسن سلیمانی

یکشنبه 30 مهرماه96

12-10

  1.  

نگارش پایان نامه (2) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

دکتر محسن سلیمانی

سه‌شنبه2 آبان‌ماه96

12-10

  1.  

Free Discussion ( 3 ) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

یزدان چوبساز

چهارشنبه3 آبان‌ماه96

12-10

  1.  

آشنایی با نرم افزار EndNote و کاربرد آن

دکتر سید ساجدین موسوی

شنبه 6 آبان‌ماه96

15-12

  1.  

آشنایی با نرم افزار  word (دانشجویان)

فرزانه قنادی‌نژاد

یکشنبه 7 آبان‌ماه96

12-10

  1.  

Free Discussion ( 4 ) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

یزدان چوبساز

چهارشنبه10 آبان‌ماه96

12-10

  1.  

آشنایی با نرم افزار PowerPoint (دانشجویان)

فرزانه قنادی‌نژاد

یکشنبه 14آبان‌ماه96

12-10

10

اخلاق در پژوهش (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

دکتر رسول عابدان زاده

سه‌شنبه 16 آبان‌ماه96

14-12

11

Free Discussion ( 5 ) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

یزدان چوبساز

چهارشنبه 17آبان‌ماه96

12-10

12

آشنایی با نرم افزار  Excel (دانشجویان)

فرزانه قنادی‌نژاد

یکشنبه 21آبان‌ماه96

12-10

13

آشنایی با سامانه غدیر و ثبت نام در سامانه (عضویت همزمان در سراسر کشور) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

ندا حمدپور

سه‌شنبه 23آبان‌ماه96

14-12

13

Free Discussion ( 6 ) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

یزدان چوبساز

چهارشنبه 24آبان‌ماه96

12-10

14

روش‌های تشخیص اعتبار مجلات (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

دکتر رسول عابدان زاده

سه‌شنبه 30آبان‌ماه96

14-12

15

آشنایی با نرم افزار  Access (دانشجویان)

فرزانه قنادی‌نژاد

یکشنبه 5 آذرماه96

12-10

16

نکته های تستی و گرامری زبان انگلیسی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

ملک رضوان واعظی

یکشنبه 5 آذرماه96

14-12

17

حل مسئله خلاق (CPS ) (دانشجویان)

دکتر علیرضا حاجی یخچالی

دوشنبه 6 آذرماه96

12-10

18

آشنایی با نحوه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی فارسی و لاتین (پایگاه‌های اشتراکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز) (دانشجویان)

مهناز کمایی

دوشنبه 13 آذرماه

14-12

19

آشنایی با پایگاه
SCOPUS (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مریم سبحانی‌نسب

یکشنبه 19 آذرماه

14-12

20

آشنایی با خدمات تامین مدرک(دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

ندا حمدپور

سه شنبه 21 آذرماه

14-12

21

آشنایی با پایگاه Web of science (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مهناز کمایی

چهارشنبه 22 آذرماه

14-12

22

آشنایی با پایگاه SJR (سایمگو ژورنال) (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مریم سبحانی‌نسب

یکشنبه 26 آذرماه

14-12

23

آشنایی با پایگاه JCR (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

مهناز کمایی

سه‌شنبه 28 آذرماه

14-12