نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های هفته پژوهش 1396

برنامه های هفته پژوهش 1396


برنامه های هفته پژوهش 1396هفته پژوهش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

18لغایت22آذر ماه 1396

تاریخ پیشنهادی

موضوع سمینار

نام ارائه دهنده

ساعت

مکان برگزاری

18/9/96

میزگرد : نقدی بر برنامه ششم جمهوری اسلامی ایران

دکتر سید مرتضی افقه

دکتر عبدالمجید آهنگری

30/12-30/13

سالن سمینار طبقه سوم

18/9/1396

نشست : ضرورت اصلاح قانون تجارت همگام با مقررات بین المللی بازرگانی

دکتر ربیعا اسکینی

16-18

دفتر گروه حقوق

19/9/1396

سیاست، سعادت و عدالت در جهان امروز

دکتر سارا نجف پور

9-10

سالن سمینار طبقه سوم

19/9/1396

چگونه پایان نامه بنویسیم

دکتر حسین ملتفت

30/11-30/13

سالن سمینار طبقه سوم

19/9/1396

ارزیابی عملکرد دانشکده های علوم انسانی

مهندس نجفی

5/13-15

سالن سمینار طبقه سوم

20/9/1396

فقه سیاسی و تفسیر پدیده های مدرن

دکتر سید محسن آل سید غفور

12-13

سالن سمینار طبقه سوم

21/9/1396

معرفی و آشنایی با فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی گروه

گروه اقتصاد

30/10-12

سالن سمینار طبقه سوم  

21/9/1396

تاثیر فضای مجازی بر سیاست

دکتر اسیه مهدی پور

12-13

سالن سمینار طبقه سوم

21/9/1396

معرفی و آشنایی با پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

گروه اقتصاد

30/12-30/13

سالن سمینار طبقه سوم

22/9/1396

سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه

دکتر فرشاد رومی

12-13

سالن سمینار طبقه سوم

سمینارهای نیاز سنجی

تاریخ

موضوع سمینار

نام ارائه دهنده

ساعت

مکان برگزاری

18/9/96

مدیریت زمان در موفقیت کارآفرینان

دکتر سیروس داوودی

10-11

سالن سمینار

19/9/1396

جایگاه حقوقی شرکت ها در رونق کسب و کار

دکتر ربیعا اسکینی

12-14

آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی

20/9/1396

آشنایی با اقتصاد رفتاری و ویژگی های آن

دکتر مصطفی نصر اصفهانی            ( مدرس دانشگاه علامه طباطبایی)

12-14

آمفی تئاتر آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد

21/9/1396

نحوه ارتباط موثر کارآفرینان در موفقیت کسب و کار

دکتر سیروس داوودی

9-10

سالن سمینار طبقه سوم

22/9/1396

فضای مجازی و آسیب های آن

سرهنگ حکیم عبدالهی

(مدیر تحقیقات نیروی انتظامی)

10-11

سالن سمینار طبقه سوم

22/9/1396

تبیین اقتصاد مقاومتی از مبنا تا مفهوم

دکتر فرهاد ترحمی، دکتر عادل خراسانی ، مهندس محسن بهمنی

14-13

سالن سمینار طبقه سوم