نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ریزی درسی کارشناسی رشته حسابداری نیمسال اول 97-96

برنامه ریزی درسی کارشناسی رشته حسابداری نیمسال اول 97-96


برنامه ریزی درسی کارشناسی رشته حسابداری نیمسال اول 97-96

برنامه ریزی درسی کارشناسی رشته حسابداری نیمسال اول 97-96 درمنوی گروه آموشی حسابداری قسمت  برنامه ریزی  درسی  بارگذاری گردیدو به ترتیب دیگر گروههای آموزشی در مقاطع مختلف بارگذاری  می شوند .لازم به توضیح است که کانال دانشکده (scu_eco@)در زمان انتخاب واحد اطلاعیه های آموزشی و تغییرات برنامه ها را  علاوه بر وب سایت دانشکده اقتصادhttp://economics.scu.ac.ir اعلام می نماید.