نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 95

برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 95


برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 95

برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 95  در قسمت گروههای مربوط قابل دانلود می باشد.
قبل از شروع فرایند انتخاب واحد حتما  برنامه ریزی درسی گروه آموزشی را مطالعه بفرمایید.

انتخاب برنامه درسی گروههای آموزشی