نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه ریزی درسی تمام رشته و مقاطع دانشکده اقتصاد

برنامه ریزی درسی تمام رشته و مقاطع دانشکده اقتصاد


برنامه ریزی درسی تمام رشته و مقاطع دانشکده اقتصاد

برنامه ریزی درسی تمام رشته و مقاطع دانشکده اقتصاد در وب سایت بارگذاری گردید

در منوی گروه اموزشی و قسمت برنامه ،فرم  فایل کلیک نموده و برنامه های خود را دریافت نمایند

معاونت آموزشی و اداره آموزش - برنامه های آموزشی  تمام برنامه های آموزشی رشته های مختلف قابل استفاده می باشند

برنامه های آموزشی تمام رشته  را از این قسمت دانلود نمایید.