نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانات اولین المپیاد علمی دانشجویان

برنامه امتحانات اولین المپیاد علمی دانشجویان


برنامه امتحانات اولین المپیاد علمی دانشجویان

??قابل توجه شرکت کنندگان المپیاد علمی دانشجویان??
??برنامه امتحانات اولین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته اقتصاد??
پنجشنبه 29/11/95 اقتصاد خرد 10-8
پنجشنبه 29/11/95 کلان 12.30-10.30
پنجشنبه 29/11/95 آمار و اقتصاد سنجی 16-14
جمعه30/11/95 ریاضیات و اقتصاد ریاضی10-8
??برنامه امتحانات اولین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته حقوق??
پنجشنبه 29/11/95 حقوق مدنی10-8
پنجشنبه 29/11/95 فقه واصول 12.30-10.30
پنجشنبه 29/11/95 حقوق اساسی 16-14
جمعه30/11/95 حقوق بین الملل عمومی10-8
جمعه30/11/95 حقوق جزا  12.30-10.30
جمعه30/11/95 آیین دادرسی  کیفری 12.30-10.30
❤️با آرزوی موفقیت دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ❤️
??تذکر:
??حضور در روز و ساعت امتحان ??
??حضور  با انگیزه در تمام امتحانات??
??جدیت در امتحانات??
??حوزه امتحانات دانشکده  اقتصاد??
?? همراه داشتن کارت دانشجویی ??
?? در زمان تنفس بین آزمون ها  از داوطلبان پذیرایی  و دواطلبین  نهار پنجشنبه میهمان دانشگاه شهید چمران خواهند بود ??