بررسی اطلاعات صفحات شخصی

بررسی اطلاعات صفحات شخصی


قابل توجه عضو هیئت علمی

بررسی اطلاعات صفحات شخصی

 

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی می رساند با توجه به واکشی اطلاعات پژوهشی در صفحه شخصی ایجاد شده در پرتال دانشگاه، خواهشمند است کلیه اطلاعات موجود در صفحه شخصی خود را اعم از پایان نامه ، کتاب و ... با اطلاعات موجود در سامانه rms  (صفحات فارسی و انگلیسی ) مطابقت داده و در صورت مشاهده اختلاف، موارد را حداکثر تا 30 بهمن 99 به رابط پرتال دانشکده گزارش دهند تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

 رابط دانشکده اقتصاد 4409

آدرس کوتاه :