نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد دروس جدید رشته اقتصاد در نیمسال دوم شماره 2

ایجاد دروس جدید رشته اقتصاد در نیمسال دوم شماره 2


ایجاد دروس جدید رشته اقتصاد در نیمسال دوم شماره 2

بدین وسیله دروس زیرحدنصاب ومنحلی گروه اقتصاد به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-اقتصادکشاورزی (کد 971238) گروه 1 ،ثبت نامی 6 نفر
2-اقتصادسنجی 1(کد 971216) گروه 1،ثبت نامی 4 نفر
3-اقتصادمنابع طبیعی ومحیط زیست (کد971236) گروه1 ،ثبت نامی 7 نفر
4-سیراندیشه های اقتصادی (کد 971221) گروه2 ،ثبت نامی 8 نفر
5-زبان انگلیسی تخصصی (کد 971208) گروه 4، ثبت نامی 4 نفر
6-ارزیابی طرح های اقتصادی (کد 21429115) گروه 1 ،ثبت نامی 1 نفر
7-اقتصادریاضی (2142982) گروه 1، ثبت نامی 0 نفر
8-حسابداری صنعتی 1 (کد 2142980) گروه1، ثبت نامی 7 نفر
9-اقتصاد ایران (کد 2142931) گروه 1، ثبت نامی 2 نفر
????لازم به ذکر است دانشجویان ثبت نامی در دروس اعلام شده موارد 1 تا 5 ، در صورت تمایل اخذ درس در گروه دیگر تا روز 2 شنبه درخواست خود را به آموزش تحویل دهند.??
??اداره آموزش??