نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری در روزهای 12 و 13 بهمن برگزار خواهد شد

اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری در روزهای 12 و 13 بهمن برگزار خواهد شد


اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری در روزهای 12 و 13 بهمن برگزار خواهد شد


 

اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت و حسابداری در روزهای 12 و 13 بهمن برگزار خواهد شد

 

 

علاقه مندان که در سال سوم یا سال چهارم تحصیلی هستند می توانند برای ثبت نام به گروه های مربوطه مراجعه نمایند

 

   برخی از امتیازات برگزیدگان المپیاد علمی در مرحله اول


 


1-نفرات اول تا پنجم   به عنوان نمایندگان دانشگاه شهید چمران جهت شرکت در مرحله نیمه نهایی المپیاد کشوری معرفی می گردند .

2-اهدای کارت هدیه برای نفرات سوم تا پنجم .

3-عضویت نفر اول در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه برای یک سال ( مزایای عضویت را در سایت استعدادهای درخشان ملاحظه فرمایید. مزایایی مانند اولویت در استخدام و ....)

 

-  برخی از امتیازات برگزیدگان المپیاد علمی در مرحله نهایی


Text Box: نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضی دریافت بورس دکتری خارج از کشور باشند، می توانند برای تشکیل پرونده با رعایت ضوابط و معرفی مرکز المپیاد به اداره بورس مراجعه نمایند.
Text Box: نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.