اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته حقوق

اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته حقوق


اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته حقوق

قابل توجه دانشجویان سال آخر و سال سوم  کارشناسی رشته حقوق

اولین المپیاد دانشجویی در دانشگاه شهید چمران اهواز در رشته اقتصاد روزهای 28 و 29 بهمن برگزار خواهد شد

علاقه مندان می توانند تا تاریخ 30-10-1395 برای ثبت نام به گروه حقوق مراجعه نمایند

مواد آزمون شامل
توضیح درباره مزایای شرکت در  المپیاد دانشجویی
المپیاد در سه مرحله انجام می شود.
مرحله اول در 28 و 29 بهمن در دانشگاه چمران
مرحله دوم در اردیبهشت ماه
و مرحله سوم در تابستان 1396

-  برخی از امتیازات برگزیدگان المپیاد علمی در مرحله اول

1-نفرات اول تا پنجم  به عنوان نمایندگان دانشگاه شهید چمران جهت شرکت در مرحله نیمه نهایی المپیاد کشوری معرفی می گردند. هزینه ثبت نام برای این افراد توسط دانشگاه پرداخت می شود.
2-اهدای کارت هدیه برای نفرات سوم تا پنجم.
3-عضویت نفر اول در دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه برای یک سال ( مزایای عضویت را در سایت استعدادهای درخشان ملاحظه فرمایید. مزایایی مانند اولویت در استخدام و ....)

-  برخی از امتیازات برگزیدگان المپیاد علمی در مرحله نهایی

نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور که متقاضی دریافت بورس دکتری خارج از کشور باشند، می توانند برای تشکیل پرونده با رعایت ضوابط و معرفی مرکز المپیاد به اداره بورس مراجعه نمایند .

نفرات اول تا سوم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور با تایید سازمان سنجش آموزش کشور و معرفی بنیاد ملی نخبگان به نظام وظیفه می توانند خدمت سربازی را با سپری کردن یک دوره آموزش نظامی و انجام پروژه های پژوهشی روی موضوعات مورد نیاز کشور بگذرانند.

آدرس کوتاه :