نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 96-95

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 96-95


اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 96-95

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا مراجعه بفرمایید
همچنین می توانیدد به واحد پژوهشی دانشکده جهت ارایه پیشنهادات مراجعه بفرمایید.
  لینک سایت ستاد مبارزه با قاپاق ارز و کالا www.epe.ir