نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

انتصاب معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده


انتصاب معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

انتصاب جناب آقای دکتر پژمان محمدی دانشیار گروه حقوق بعنوان معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و تشکر از زحمات جناب آقای دکتر مهدی نداف معاونت پیشین و آرزوی موفقیت