نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر گروه علوم اجتماعی

انتصاب مدیر گروه علوم اجتماعی


انتصاب مدیر گروه علوم اجتماعی

در حکمی از سوی دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر حسین ملتفت عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی ، به سمت مدیر گروه علوم اجتماعی این دانشکده منصوب شد.
متن این حکم بدین شرح است: نظر به‌مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به استناد ماده 8 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب ششصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دوسال به سمت مدیر گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی منصوب می‌گردید. انتظار می‌رود همسو باسیاست‌های و راهبردهای توسعه دانشگاه و دانشکده، طبق شرح وظایف و اختیارات اعلام‌شده، نسبت به تنظیم برنامه‌های آموزشی گروه بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه و در تعامل مثبت و سازنده با اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان، نظارت مستمر و قانونمند بر حسن اجرای وظایف اداری و آموزشی اعضای هیئت‌علمی گروه، برگزاری و گزارش منظم و فعال شورای آموزشی گروه، رسیدگی و پاسخگویی به امور و درخواست‌های تحصیلی دانشجویان و با رعایت سلسله‌مراتب اداری، اقدامات مقتضی را پیش‌بینی و اجرا نمایید. همچنین دکتر خواجه در پیامی از تلاش‌های دکتر عبدالرضا نواح عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی این دانشگاه در زمان تصدی مدیریت گروه علوم اجتماعی این دانشکده تقدیر کرد.