نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب مدیر گروه

انتصاب مدیر گروه


انتصاب مدیر گروه

اتنصاب مدیر گروه آموزشی مدیریت

آقای دکترادریس محمودی به مدت 2 سال بعنوان مدیر گروه آموزشی گروه مدیریت انتخاب گردید.