نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

به مناسبت هفته پژوهش جناب آقای دکتر ولی خدادی دانشیار گروه حسابداری به عنوان پزوهشگر برگزیده سال 1393 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی انتخاب گردید.