نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب واحد با نرم افزارهای زیر قابل انجام است

انتخاب واحد با نرم افزارهای زیر قابل انجام است


انتخاب واحد با نرم افزارهای زیر قابل انجام است

قابل توجه دانشجویانی که خارج ازدانشگاه می خواهند انتخاب واحد نمایند به نکات زیر توجه فرمایند. با Browser Mozilla نمی توان سیستم انتخاب واحد را انجام داد. 2برای اینکه نرم افزار تحت وب سما بدون اشکالات سیستمی مربوط به Browser کارائی بهتری داشته باشد از نسخه Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 استفاده کنید. برای استفاده از Internet Explorer 10.0 در منوی Tools وضعیت Compatibilty View را فعال نمائید