نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب تیم دانشگاه شهید چمران اهواز بعنوان تیم برتر مسابفات بورس اوراق بهادار به سرپرستی دکتر اسماعیل مظاهری

انتخاب تیم دانشگاه شهید چمران اهواز بعنوان تیم برتر مسابفات بورس اوراق بهادار به سرپرستی دکتر اسماعیل مظاهری


انتخاب تیم دانشگاه شهید چمران اهواز بعنوان تیم برتر مسابفات بورس اوراق بهادار به سرپرستی دکتر اسماعیل مظاهری

 

لیگ ستارگان  بورس

مسابقات معامله گری در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تابستان ۱۳۹۷ انجام گردید

انتخاب تیم دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تیم برتر مسابفات بورس اوراق بهادار به سرپرستی دکتر اسماعیل مظاهری عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز به عنوان  تیم برتر اخلاق انتخاب شدند

دکتر منصور زراء نژاد  رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی  برای  ایشان آرزوی  موفقیت های بیشتردر مجامع علمی و تحقیقاتی را از خداوند منان  خواستار شدند

اعضاء تیم دانشگاه شهید چمران اهواز:

فاطمه رحمانی اصل(رشته مدیریت)- نسرین فلاح پور

(رشته مدیریت)- زهرا چهارلنگی سردار آبادی (رشته مدیریت)- احسان کردستانی(رشته حسابداری)

سرپرست تیم : دکتر اسماعیل مظاهری( عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی )